Ý nghĩa tên bảo châu

*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên bảo châu

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ntua, bảodāi, ái(Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: đắm đuối ngai 癡呆 dại dột dốt đần độn.(Tính) Không linch lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai trệ 呆滯 trì độn, nsợi bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư nsợi lập ki bất dục sinch nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linch nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết chi sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ntua bổn định 2. <呆板> nsợi bản
呆 có 7 đường nét, cỗ khẩu: mẫu miệng(30)宝 gồm 8 nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)保 gồm 9 đường nét, cỗ nhân: người(9)鸨 tất cả 9 đường nét, bộ điểu: con chim(196)堡 bao gồm 12 đường nét, cỗ thổ: đất(32)葆 tất cả 13 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)褓 có 15 nét, bộ y: áo(145)鴇 bao gồm 15 nét, bộ điểu: nhỏ chim(196)緥 có 15 đường nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)寳 tất cả 19 đường nét, bộ miên: ngôi nhà mái che(40)寶 bao gồm trăng tròn nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)煲 gồm 130 đường nét, bộ hỏa: lửa(86)

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rand Trong Excel Bằng Hàm Random, Rand (Hàm Rand)

Bộ 47 巛 xuyên <3, 6> 州州 châuzhōu(Danh) Cồn đất giữa nước, bãi cù lao. Cũng như châu 洲.(Danh) Khu vực hành chánh. § Ghi chú: Ngày xưa phân tách đất ra từng khu vực, lấy núi sông làm mốc, gọi là châu. ◎Như: Tô Châu 蘇州, Gia Châu 加州. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tọa trung khấp hạ thùy tối đa? Giang Châu tư mã tkhô cứng sam thấp 座中泣下誰最多? 江州司馬青衫濕 (Tì Bà Hành 琵琶行) Trong số những người ngồi nghe, ai là người khóc nhiều nhất? Vạt áo xanh của tư mã Giang Châu ướt đẫm (nước mắt). § Phan Huy Vịnh dịch thơ: Lệ ai chan chứa hơn người? Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh.(Danh) Lễ nhà Chu định 2500 nhà là một châu. ◎Như: châu lí 州里 hợp xưng nhị chữ châu và lí, chỉ khu vực hành chánh ngày xưa, phiếm chỉ làng xóm. ◇Luận Ngữ 論語: Ngôn bất trung tín, hành bất đốc kính, mặc dù châu lí hành hồ tai? 言不忠信, 行不篤敬, 雖州里行乎哉 (Vệ Linch Công 衛靈公) Lời nói không trung thực đáng tin, hành vi không chuyên nhất, kính cẩn, thì dù vào làng xóm của mình, cũng làm sao mà nên việc được?(Danh) Họ Châu.(Phó) Ổn định. ◇Quốc ngữ 國語: Quần tụy nhi châu xử 群萃而州處 (Tề ngữ 齊語) Tập họp mà ở ổn định.1. <九州> cửu châu 2. <亞州> á châu 3. <州伯> châu bá 4. <州官> châu quan liêu 5. <州尉> châu úy 6. <州牧> châu mục 7. <州郡> châu quận 8. <州里> châu lí 9. <州長> châu trưởng 10. <州閭> châu lư 11. <神州赤縣> thần châu xích thị xã
州 gồm 6 nét, cỗ xuyên: sông ngòi(47)洲 gồm 9 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)珠 tất cả 10 đường nét, cỗ ngọc: xoàn, ngọc(96)株 gồm 10 đường nét, bộ mộc: mộc, cây cối(75)郰 bao gồm 11 đường nét, bộ ấp: vùng đất, khu đất phong cho quan(163)郰 có 11 đường nét, bộ ấp: vùng khu đất, khu đất phong mang đến quan(163)