Shurikenger Là Ai

Đây là cỗ sentai thứ hai trong 3 cỗ mình thích (Hyakujuu Sentai Gaoranger, Ninpuu Sentai Hurricanger,Tokusou Sentai Dekaranger). Hồi xưa trù trừ tên giờ nhật buộc phải toàn Call là Siêu nhân Ninja