Đổi M Ra Km

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị kilomet bên trên giờ đồng hồ (km/h) phẳng phiu tốc V đơn vị mét bên trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng thay đổi Mét/giây lịch sự Kilomet/giờ

*

Dưới đấy là cách làm biến đổi của một trong những đơn vị chức năng tính toán không giống nhưng Top lời giải ao ước ra mắt thêm, new độc giả tham khảo.

1. Cách thay đổi trường đoản cú km/h thanh lịch m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách thay đổi nhỏng sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 giờ = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Nlỗi vậy:

Vận tốc V đơn vị chức năng mét trên giây (m/s) phẳng phiu tốc V đơn vị kilomet bên trên giờ đồng hồ (km/h) phân chia mang lại 3,6 (hoặc nhân cùng với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

*

Bảng đổi khác km/h lịch sự m/s

*

2. Chuyển đổi nkhô cứng từ bỏ Km/giờ đồng hồ quý phái Km/giây

Kilomet/giây

Mét/giây

1 km/s1000 m/s
2 km/s2000 m/s
3 km/s3000 m/s
5 km/s5000 m/s
10 km/s10000 m/s
20 km/s20000 m/s
50 km/s50000 m/s
100 km/s100000 m/s
1000 km/s1000000 m/s

3. Chuyển thay đổi nhanh hao tự M/giây sang trọng Km/giây

Mét/giây Kilomet/giây
1 m/s0.001 km/s
2 m/s0.002 km/s
3 m/s0.003 km/s
5 m/s0.005 km/s
10 m/s0.01 km/s
đôi mươi m/s0.02 km/s
50 m/s0.05 km/s
100 m/s0.1 km/s
1000 m/s1 km/s