Chữ hiếu tiếng hán

1. (Tính) Tốt, lành, rất đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. ◎Như: “hảo phong cảnh” 好風景 phong cảnh đẹp nhất, “hảo nhân hảo sự” 好人好事 fan giỏi việc tuyệt.2. (Tính) Thân, hữu ái. ◎Như: “hảo bởi hữu” 好朋友 bạn thân, “tương hảo” 相好 chơi thân cùng nhau.3. (Tính) Không lỗi lỗi, hoàn hảo. ◎Như: “tuyệt vời nhỏng sơ” 完好如初 trọn vẹn như new.4. (Tính) Khỏe táo bạo, khỏi (bệnh). ◎Như: “bệnh hảo liễu” 病好了 khỏi căn bệnh rồi.5. (Phó) Rất, lắm, thừa. ◎Như: “hảo cửu” 好久 thọ lắm, “hảo lãnh” 好冷 lạnh vượt.6. (Phó) Xong, xong, hoàn tất. ◎Như: “giao đãi đích công tác làm việc tố hảo liễu” 交待的工作做好了 công tác giao phó sẽ làm ngừng, “cảo tử tả hảo liễu” 稿子寫好了 bạn dạng thảo viết hoàn thành rồi.7. (Phó) Dễ. ◎Như: “giá bán vấn đề hảo giải quyết” 這問題好解決 sự việc này dễ dàng giải quyết và xử lý.8. (Phó) Đặt trước từ con số hoặc tự thời hạn nhằm chỉ số các hoặc thời hạn dài. ◎Như: “hảo nhiều đồng học” 好多同學 nhiều người học, “hảo kỉ niên” 好幾年 đang mấy năm rồi.9. (Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: “hảo, bất dụng sảo lạp” 好, 不用吵啦 thôi, chớ bào chữa nữa, “hảo, tựu giá bán ma biện” 好, 就這麼辦 được, cứ có tác dụng như thế.10. Một âm là “hiếu”. (Động) Yêu thích hợp. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Na nhân bất thậm hiếu độc thư” 那人不甚好讀書 (Đệ duy nhất hồi 第一回) Người kia (Lưu Bị 劉備) ko đam mê xem sách.11. (Phó) Hay, thường tuyệt. ◎Như: “hiếu ngoạn” 好玩 tuyệt chơi, “hiếu cật” 好吃 tốt ăn uống, “hiếu tiếu” 好笑 tốt cười cợt, “hiếu khốc” 好哭 xuất xắc khóc.

Bạn đang xem: Chữ hiếu tiếng hán

① Tốt, hay.② Cùng thân. Quý khách hàng btrần chơi thân với nhau Hotline là tương hảo 相好.③ Xong. Tục mang đến có tác dụng chấm dứt một việc là hảo.④ Một âm là hiếu, tức là ưa thích.
① Thích, hiếu, say đắm, ưa thích: 嗜好 Ưa thích; 好學 Hiếu học; 好走 Thích đi; ② Hay, thường xuyên hay: 小孩病了,所以好哭 Đứa ttốt bệnh, buộc phải hay khóc. Xem 好 .

Xem thêm: Tiếng Anh Của Các Tháng - Các Tháng Tiếng Anh Gọi Là Gì


ái hiếu 愛好 • ái hiếu 爱好 • giao hiếu 交好 • máu chiến 好战 • hiếu chiến 好戰 • hiếu danh 好名 • hiếu hễ 好動 • hiếu giao 好交 • hiếu học 好學 • hiếu kì 好奇 • tò mò 好奇 • hiếu dung nhan 好色 • hiếu sinch 好生 • hiếu sự 好事 • hiếu thắng 好勝 • khiếu hảo 叫好 • nhu cầu 嗜好
• Chính sách đề vịnh chi 10 - 正冊題詠之十 (Tào Tuyết Cần)• Để ngụ bệnh dịch trung giản clỗi hữu - 邸寓病中簡諸友 (Cao Bá Quát)• Điền viên lạc kỳ 7 - 田園樂其七 (Vương Duy)• Định phong bố - Nam Hải quy tặng Vương Định Quốc thị nhân ngụ nương - 定風波-南海歸贈王定國侍人寓娘 (Tô Thức)• Hoạ đáp Hoàng tđam mê tri Tặng Ngay hồi ngulặng vận - 和答黃參知贈回原韻 (Nguyễn Khuyến)• Khải phong 4 - 凱風 4 (Khổng Tử)• Nhất lạc sách (Quán bị hảo hoa lưu lại trú) - 一落索(慣被好花留住) (Chu Đôn Nho)• Quật trủng ca - 掘塚歌 (Phạm Phanh)• Tần trung dìm kỳ 08 - Ngũ huyền - 秦中吟其八-五弦 (Bạch Cư Dị)• Ức sơn tuyền - 憶山泉 (Ngô Dung)