Cho 11

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội phản ứng hết cùng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO ( nhiều loại sản phẩm khử độc nhất vô nhị làm việc đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau bội phản ứng được m gam muối khan. Giá trị m là :Pmùi hương pháp giải

– vận dụng phương pháp qui thay đổi nguyên ổn tử

quý khách đang xem: Cho 11 36 gam tất cả hổn hợp tất cả fe feo fe2o3 cùng fe3o4


Bạn đang xem: Cho 11

*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win Không Cần Usb Tại Nhà Đơn Giản, Hướng Dẫn Cài Đặt Windows Không Cần Usb/Dvd

*

*

Câu hỏi tương quanNung m gam bột sắt vào oxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà tung không còn các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO ( đktc ) là chủng loại thành phầm khử độc nhất. Giá trị m là :Vào cụ kỷ XVII phần đông đơn vị kỹ thuật đã mang được một mẩu Fe nguyên ổn hóa học từ rất nhiều mảnh vỡ của thiên thạch. Sau khi mang lại chống thí nghiệm do gìn dữ với bảo đảm an toàn ko tốt cho nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X tất cả sắt và mọi oxit của chính nó. Để xác lập trọng lượng của mẩu Fe thì các nhà kỹ thuật đang cho m gam chất rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư chiếm được khí NO duy nhất cùng hỗn hợp muối bột Y. Cô cạn hỗn hợp muối bột Y trọng lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên ổn hóa học kia bao gồm khối lượng là :

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất sinh sống đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam Fe vào không gian, sau làm phản ứng thu được m gam X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hoà tan m gam hỗn hợp X bằng HNO3 dư, nhận được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 ( đktc ) là một số loại sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là :Nung m gam Fe vào bầu không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X bao gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà chảy hết 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 ( đktc ) là nhiều loại sản phẩm khử nhất. Giá trị m là :Hoà chảy không còn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 sệt nóng chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí màu nâu nhất ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 145,2 gam muối khan, cực hiếm m là :Hoà rã trọn vẹn 49,6 gam hh X có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bằng H2SO4 quánh, rét thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít khí SO2 ( đktc ). Thành phần Phần Trăm về khối lượng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X với trọng lượng muối hạt trong dung dịch Y theo lần lượt là :

Để khử hoàn toàn 3,04 gam tất cả hổn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà rã trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn thích hợp X bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà rã không còn vào dung dịch Y bao gồm ( HCl, H2SO4 loãng ) dư nhận được hỗn hợp Z. Nhỏ thanh nhàn hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 1M vào hỗn hợp Z cho đến lúc kết thúc thông hơi NO. Thể tích hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 đề nghị sử dụng với thể tích khí bay ra làm việc đktc là :Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong không gian một thời hạn nhận được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn. Hoà tung đầy đủ tất cả hổn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 sệt, lạnh, dư chiếm được dung dịch Y và 6,72 lít khí SO2 ( đktc ). Giá trị của x mol làCho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu được một,344 lkhông nhiều NO ( đktc ) và hỗn hợp Z. Dung dịch Z hòa hợp về tối đa 5,04 gam sắt hình thành khí NO. Biết trong số những phản bội ứng, NO là mẫu thành phầm khử tốt nhất của N + 5. Số mol HNO3 đang phản ứng làHòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau làm phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 ( các loại sản phẩm khử duy nhất, đktc ) cùng dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối bột sunfat. Phần trăm trọng lượng của Cu trong X làCho 52 gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98 % ( khổng lồ ), bội nghịch ứng vừa đủ thu được 2,24 lít khí SO2 ( đktc, các loại sản phẩm khử tốt nhất ), hỗn hợp M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam hóa học rắn ko tung chỉ bao gồm 1 sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Giá trị của m làHoà tung hết m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 cùng S bởi HNO3 rét dư thu được 9,072 lkhông nhiều khí màu nâu duy nhất ( đktc, nhiều loại thành phầm khử độc nhất ) và hỗn hợp Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần đều nhau .Phần 1 mang đến tuấn kiệt với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa White .Phần 2 tan vào hỗn hợp NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z vào không khí mang đến khối lượng ko thay đổi được a gam chất rắn .Giá trị của m với a lần lượt là :Đốt cháy toàn vẹn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X có : FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lít oxi với thấy thoát ra 1,568 lkhông nhiều ( đktc ) SO2. Mặt khác mang lại 6,48 gam X tính năng hỗn hợp HNO3 lạnh dư thu được V lkhông nhiều khí màu nâu duy nhất ( đktc, mẫu thành phầm khử độc nhất vô nhị ) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch Y tính năng cùng với hỗn hợp Ba ( OH ) 2 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của V và m thứu tự là :Hỗn hợp X bao gồm Fe3O4, CuO, Al, trong những số đó oxi chỉ chiếm 25 % khối lượng. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO ( đktc ) trải qua m gam X ( to lớn ), sau 1 thời hạn thu được chất rắn Y cùng tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 bởi 18. Hòa tan vừa đủ Y trong dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp đựng 3,08 m gam muối bột với 0,896 lít khí NO ( đktc, một số loại sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m gần nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?Hòa tung hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl ( đem dư 10 % so với lượng buộc phải dùng ) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X nhận được b gam kết tủa. Biết một số loại thành phầm khử của N + 5là khí NO nhất, phần đa bội nghịch ứng mọi xẩy ra toàn diện. Biểu thức về quan hệ thân a và b là