Các Bút Toán Kết Chuyển Cuối Kỳ Trên Misa

*
Cửa Hàng chúng tôi CP cleverlearnsuperstars.com Help và Support Center Search:
Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Home>6. Hướng dẫn nghiệp vụ>Tổng hợp>Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả ghê doanh


Cho phnghiền lập hội chứng trường đoản cú kết đưa cuối kỳ để xác minh công dụng hoạt động tiếp tế kinh doanh như: kết gửi lợi nhuận, kết gửi ngân sách với kết chuyển lãi lỗ.


Định khoản

1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái:

Nợ TK 635 Chi tiêu tài chính

Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá bán hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 Các khoản sút trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng, lệch giá hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 Thu nhập khác

Có TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn sản phẩm & hàng hóa, chi phí tài chủ yếu, ngân sách không giống, ngân sách bán sản phẩm, ngân sách quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 632 Giá vốn sản phẩm bán

Có TK 635 giá thành tài chính

Có TK 811 Ngân sách khác

Có TK 641 Chi phí chào bán hàng

Có TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệpCó TK 6421, 6422 (Chi phí bán sản phẩm, chi phí thống trị doanh nghiệp lớn TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động marketing vào kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ 421 Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911 Xác định kết quả sale

Ví dụ

Xem phyên hướng dẫn

Tải phyên ổn phía dẫn: Tại đây (Xem giải đáp tải phim)

Hướng dẫn bên trên phần mềmNghiệp vụ "Kết gửi lãi lỗ nhằm khẳng định công dụng khiếp doanh" được triển khai bên trên ứng dụng trải qua quá trình sau:

Bước 1: Knhị báo những cặp thông tin tài khoản kết đưa cuối kỳ Vào Danh mụcTài khoảnTài khoản kết chuyển, chọn tác dụng Thêm.

Bạn đang xem: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ trên misa

*
Knhì báo cặp thông tin tài khoản kết chuyển, kế tiếp nhận Cất.

Lưu ý: Hệ thống đang xây dựng sẵn khối hệ thống những cặp tài khoản kết chuyển, kế tân oán rất có thể knhị báo bổ sung cập nhật hoặc sửa thay đổi những cặp tài khoản kết chuyển vẫn có tương xứng với đề xuất thống trị của khách hàng.

Xem thêm: Google Classroom - Zero Number ( 0 )

Cách 2: Thực hiện tại kết đưa lãi lỗ sale cuối kỳ Vào phân hệ Tổng hợptab Chứng tự nghiệp vụ khác, chọn tính năng ThêmKết đưa lãi lỗ.
*
Hệ thống auto tổng vừa lòng số tiền tương xứng cùng với từng cặp tài khoản cần kết chuyển. Nhấn Cất để lưu lại thông tin chứng từ kết gửi.