CÁCH HỎI TUỔI BẰNG TIẾNG ANH, HỎI VÀ TRẢ LỜI

Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: Quý Khách bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của kẻ đối diện, đã nói chuyện với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn đã xem: quý khách hàng từng nào tuổi dịch quý phái giờ đồng hồ anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Cách hỏi tuổi bằng tiếng anh, hỏi và trả lời

Dịch: Quý Khách bao nhiêu tuổi? – Mình 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được sử dụng nhằm hỏi về tuổi của một người như thế nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– Lưu ý: có thể nuốm “she”, ‘he” bằng thương hiệu một bạn hoặc 1 danh từ bỏ số ít có một tín đồ.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe và lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five sầu.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai chúng ta từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà bản thân.

Bà ấy từng nào tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ và nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five sầu.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà chúng ta từng nào tuổi?

Bà mình 65 tuổi.

c) Ba (bố) bạn từng nào tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

d) Mẹ bạn từng nào tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái các bạn từng nào tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: Cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông chúng ta từng nào tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà các bạn từng nào tuổi?

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

Xem thêm: Chương 9: Mảng Là Gì ? Cách Sử Dụng Mảng Trong Python Sự Khác Biệt Giữa Mảng Và Chuỗi Là Gì

d) Mẹ các bạn từng nào tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen và number: Nghe và tiến công số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: And who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái bản thân.

B: Em ấy bao nhiêu tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của chính bản thân mình.

B: Ông ấy từng nào tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của chính bản thân mình.

A: Bà ấy bao nhiêu tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và đó là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy mười ba tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read & complete: Đọc với hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin xin chào. Mình thương hiệu là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình bản thân, Bố mình 44 tuổi. Mẹ bản thân 39 tuổi. Anh trai của mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về gia đình mình

Các bé phụ thuộc vào báo cáo bên mình nhằm viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 32 tuổi.

3. Bố chúng ta từng nào tuổi?

Bố bản thân 37 tuổi.

4. Em trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

Em trai bản thân 6 tuổi.

Mời chúng ta coi tiếp Tiếng anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là mái ấm gia đình bản thân sống trang sau.